Algemene informatie over Psycholoog Den Bosch - Drs. Bernadette van Wouw

Ook Skype consulten behoren tot de mogelijkheden.

Je bepaalt zelf in overleg met de praktijk wanneer je wilt komen en hoe vaak. Eventuele afzegging van afspraken dient altijd minimaal 48 uur van tevoren te gebeuren, weekend en feestdagen niet meegerekend. Houd er rekening mee dat bij niet tijdig annuleren/wijzigen van een afspraak het volledige tarief in rekening wordt gebracht, ongeacht de reden.

Vergoeding
Ik ben Registerpsycholoog NIP, Registerpsycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en lid van het NVPA. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering. Indien gewenst kan ik je een overzicht sturen met informatie omtrent vergoedingen per zorgverzekeraar. Ook kun je zelf de polis van je zorgverzekering erop na slaan.

Ik heb momenteel geen wachtlijst en er is geen verwijzing van je huisarts nodig.

Je privacy is belangrijk. Je behandelgegevens worden daarom in mijn praktijk niet meegedeeld aan derden, zoals je zorgverzekeraars. Ook niet aangeleverd bij het landelijke DBC-Informatiesysteem DIS.

Tarieven
Individueel consult, eerste gesprek   €  198,- per gesprek
Individuele vervolgconsulten  €  198,- per gesprek

Voor informatie over coaching zie Coaching.